Pro Natal

 
 18 rokov existencie a viac ako 28 rokov skúseností pre Vás a Vaše bábätká

Občianske združenie “Pro Natal”  bolo zaregistrované na MV SR v novembri 1999 ( registrácia vykonaná 5.11.1999, číslo spisu: VVS/1-900/90-15886) ako dobrovoľné neziskové združenie občanov, ktorí šíria a podporujú myšlienky humanizácie pôrodu a prípravy na pôrod. Iniciátormi a zakladateľmi boli manželia Jana a Roland Wagnerovi za podpory  Ing. arch. Tomáša Pavelku. Sú to ľudia, ktorých myšlienky OZ oslovili, ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi.

Viac >>

Príprava na pôrod

Popôrodné aktivity