Príprava pre tehotné

Tehotenstvo je pre väčšinu žien krásne a veľmi intenzívne obdobie. Telo matky sa neustále mení a prispôsobuje potrebám rastúceho plodu. Pokiaľ tehotenstvo prebieha bez problémov, nebránia zmeny s ním súvisiace pravidelnej pohybovej aktivite. Aby ste nemali strach, či je výber cvikov pre vývoj Vášho bábätka vhodný, pripravili sme pre Vás cvičenie pre tehotné pod vedením skúsenej odborníčky – pôrodnej asistentky Mgr. Jany Wagnerovej

 

CVIČENIE PRE TEHOTNÉ:

Kedy:      PREDBEŽNE DO MÁJA 2018 NEPREBIEHA

O koľkej: 

 

Kde:        Jána Stanislava 41

Dlhé Diely

841 05 Bratislava

Cena: 25 Eur/60 minút

 

MAPKA

 

 

Veľkosť skupiny: Maximálny počet sú 2 tehotné

 

Čo je obsahom cvičenia: Cvičenie pre tehotné vedie skúsená pôrodná asistentka Jana.  Precvičovať a posilňovať  budeme všetky časti tela, ktoré sú počas tehotenstva namáhané: svaly šije, chrbtové svalstvo, svalstvo panvového dna. Precvičíme si aj techniku dýchania v I. a II. dobe pôrodnej a počas cvičenia sa môžete pýtať aj otázky, ktoré Vás zaujímajú. Na záver cvičenia, v prípade záujmu, prebieha nácvik autogénneho tréningu- relaxácie.  Cvičenie spolu s relaxáciou a poradenstvom trvá 60 minút.

 

Podmienky prihlásenia sa na cvičenie pre tehotné:

Vyplňte prihlášku na cvičenie pre tehotné, ktorá bude najprv zaregistrovaná a mailom Vám zašleme bližšie informácie o platbe.  Po prijatí Vašej platby na účet dostanete od nás mailom potvrdenie o rezervácii miesta na cvičení. Ak platbu do 5 pracovných dní neuhradíte, Vaša prihláška bude automaticky neplatná.

Po zaplatení ceny, v prípade neúčasti, nie je možné peniaze vrátiť, ale v odôvodnených prípadoch ako je hospitalizácia alebo predčasný pôrod je možné alikvotnú čiastku využiť po pôrode na aktivity Pro Natalu. Táto možnosť platí však len 5 mesiacov od zaplatenia cvičenia a nevzťahuje sa na neúčasť z dôvodu choroby.

Vybrané peniaze sú v zmysle Stanov občianskeho združenia Pro Natal /čl.9, bod 3, písmeno a) a f)/ darom, ktorý bude použitý na zabezpečenie prevádzky združenia a realizovanie cieľov OZ. V tomto zmysle bude každej fyzickej i právnickej osobe vydaný príjmový doklad (alebo uzatvorená Darovacia zmluva) s výškou daru, opatrený/á pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu. Správna rada OZ Pro Natal


Prihláška na cvičenie