Kontakty

Pro Natal, Občianske združenie

KONTAKTNÉ OSOBY:

(štatutárni zástupcovia)

        • Mgr. Jana Wagnerová
        • Mgr. Roland Wagner

 

 

TELEFÓN

+421 907 137272  (O2)

E-MAIL:

pronatal@pronatal.sk

POŠTOVÁ ADRESA:

Jána Stanislava 41

841 05 Bratislava

Dlhé Diely-Karlova Ves

IČO:

31801251

ČÍSLO ÚČTU:

SK43 3100 0000 0040 6001 0938

 

 

WEB:

www.pronatal.sk

www.prípravanaporod.sk