Kontakty

Pro Natal, Občianske združenie

KONTAKTNÉ OSOBY:

(štatutárni zástupcovia)

        • Mgr. Jana Wagnerová
        • Mgr. Roland Wagner

 

 

TELEFÓN

+421 907 137272  (O2)

E-MAIL:

pronatal@pronatal.sk

POŠTOVÁ ADRESA 

Jána Stanislava 41

841 05 Bratislava

Dlhé Diely-Karlova Ves

            IČO:

31801251

           ČÍSLO ÚČTU:

4060010938/3100 Sberbank

 

 

 WEB:                    

www.pronatal.sk
www.prípravanaporod.sk