Projekty

Prvá internetová tehotenská poradňa na Slovensku: 

- projekt, ktorého si práve teraz návštevníkom. Od apríla 2000 registrujeme priemerne ročne 700  bezplatných internetových anonymných poradenských intervencií (v dec.2006 je to úhrnom takmer 5000 otázok a odpovedí). Získali sme podporu odbornej i laickej verejnosti u nás i v zahraničí. Projekt existuje najmä vďaka sponzorom (hlavne a4a.sk) a nadšeniu odborníkov, ktorí poradenstvo poskytujú bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. A túto službu poskytujeme bezplatne i naďalej!! Vyskúšajte to :-) )


Príprava mladých partnerov na rodičovstvo a narodenie dieťaťa:  

- projekt kurzov, ktoré majú za cieľ pripraviť mladých ľudí na príchod nového človiečika na svet, spojený s prípravou na pôrod a popôrodnú adaptáciu. Projekt s výbornými odporúčaniami odborníkov v práci s rodinou  ponúkame od januára 2000 ako párovú prípravu na pôrod a rodičovstvo. Od septembra 2001 sa stretávala pod vedením pôrodnej asistentky podporná skupinka kojacich matiek v Karlovej Vsi v Bratislave ako alternatíva k vtedy ešte neexistujúcim materským centrám.

Zároveň prebieha  cvičenie pre tehotné zamerané na psychoprofylaktické cvičenia a prípravu na pôrod vrátane možnosti nácviku relaxácie (o.i. formou Autogénneho tréningu).

Za 11 rokov sme pripravili na pôrod takmer 1 650 mamičiek a oteckov, ktorí sú rodičmi takmer 830 detičiek.

 


Prieskum služieb pôrodníc na Slovensku:  

Historicky prvý prieskum služieb slovenských pôrodníc sme dňa 31.5.2001 po 5 mesiacoch od jeho začiatku ukončili.

Ďakujeme všetkým riaditeľom, primárom, prednostom, či sestrám, ktorí nám poslali vyplnené dotazníky i materiály z pôrodníc.

Zároveň ďakujeme sponzorom, ktorí nám pomohli materiálne a finančne: NOS-OSF, A4 architecture, ACCESS a tiež MZ SR za legislatívnu a morálnu podporu prieskumu.


Kampaň za prirodzené materstvo a pôrod

V mesiaci máji 2002 sme pripravili osvetovú kampaň za prirodzené materstvo a pôrod. Použili sme na to 10 billboardov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a 50 plagátikov v MHD v Bratislave.

Kampaň zaznamenala pozitívny ohlas, čiže splnila cieľ, ktorým bolo nahlas pripomenúť atribúty prirodzenosti v materstve i pôrode.

Hovorte i naďalej nahlas o tom, čo Vás trápi a aké zmeny by ste potrebovali vy, ako občania, klienti a rodiace mamy…


Kampaň za zachovanie pôrodnice v Banskej Štiavnici

“Predseda banskobystrického kraja Milan Marčok rozhodol o zrušení licencie pôrodnici štiavnickej nemocnice 23. marca s tým, že oddelenie muselo ukončiť činnosť a pacientky premiestniť do okolitých nemocníc. Dôvodom boli výsledky kontroly, pri ktorej úrad zistil viaceré porušenia licenčných podmienok. Najzávažnejšie bolo nezabezpečenie stálej služby pediatra. Kontrolu v nemocnici vykonala v januári aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá zistila nelegálne vykazovanie neuskutočnených hospitalizácií. VšZP podala trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu. (sita)”

Boli sme spoluorganizátormi petičnej akcie na zachovanie pôrodnice v Banskej Štiavnici s podporou portálu changenet.sk a pani Silviou Herianovou – ktorá bola iniciátorkou prvých humanizačných  zmien v dnes známej pôrodnici.

23.4.04 boli zverejnené prvé informácie o jej opätovnom otvorení. SME   Klikni i SEM pre viac info…


Sedem magických rokov – film

Odborníci z OZ Pro Natal (Jana Wagnerová a Roland Wagner) sa bez nároku na odmenu spolupodieľali na príprave filmu režiséra Mareka Šulíka o vývine dieťaťa od prenatálneho obdobia do 7 roku veku života. Výťažok z predaja filmu je venovaný aktivitám združenia Návrat, ktoré pomáha deťom z domovov nájsť náhradných rodičov.


Pomocná pomoc

Rozhodli sme sa pomôcť študentom pomáhajúcich profesií bezplatným prenajatím priestoru ”pomocná pomoc” na našich stránkach v súvislosti s diplomovkami a bakalárskymi prácami. Podmienkou je, že súvisia obsahovo so zameraním činnosti Pro Natal.


Televízia Markíza

V  roku 2002 sme sa spolupodieľali na vysielaní relácií Teleráno, rubrika Naše dieťa v televízií Markíza. Na naše pozvanie prišli odborníci v starostlivosti o ženu, dieťa a aj otca od počiatku.

 


Tlač

Ako pokračujú zmeny a premeny na našich pôrodniciach, ktoré sa udiali od vzniku OZ Pro Natal sme hodnotili na verejných portáloch. Viac informácií nájdeš TU

Komentár k “dolapeniu gynekológa” pri preberaní úplatku za spontánny a nekomplikovaný pôrod a následná diskusia. Viac tu

 

Napísali o nás v tlači:

Čo vedia deti o sexe

Pôrod doma: Bezpečie alebo hrozba?

O rodičky sa majú starať pôrodné asistentky

S týmto bruchom si mám ľahnúť?

Väčšina žien rodí ako by nemala…

Lektorka Jana učí rodiť bez bolesti