Zrýchlený kurz

 

ZRÝCHLENÝ KURZ PRE ZANEPRÁZDNENÝCH: 

Zrýchlený kurz prípravy na pôrod, tzv. psychoprofylaxia, je individuálna forma kurzu, ktorá je určená ženám a ich manželom/partnerom, ktorí očakávajú príchod dieťatka na svet. Prítomnosť manžela/partnera nie je podmienkou – ale je vítaný, najmä na nácviku polôh a masáží.

 

MIESTO KONANIA:   v priestoroch OZ Pro Natal

na ul. Jána Stanislava 41,

na Dlhých Dieloch v Bratislave

 

KEDY:                     podľa dohody

 

TRVANIE KURZU:     6 hodín ( 2 stretnutia po 3 hodiny)

 

CENA: 160 Eur

 

 MAPKA

 

Vaša prihláška do kurzu bude akceptovaná až po zaplatení ceny kurzu. Bližšie podrobnosti o platbe Vám zašleme mailom po prihlásení. Po zaplatení ceny kurzu, v prípade neúčasti, nie je možné peniaze vrátiť, ale v odôvodnených prípadoch ako je hospitalizácia alebo predčasný pôrod je možné alikvotnú čiastku využiť po pôrode na aktivity Pro Natalu. Táto možnosť platí však len 5 mesiacov od zaplatenia kurzu a nevzťahuje sa na neúčasť z dôvodu choroby.

Vybrané peniaze sú v zmysle Stanov občianskeho združenia Pro Natal /čl.9, bod 3, písmeno a) a f)/ darom, ktorý bude použitý na zabezpečenie prevádzky združenia a realizovanie cieľov OZ. V tomto zmysle bude každej fyzickej i právnickej osobe vydaný príjmový doklad (alebo uzatvorená Darovacia zmluva) s výškou daru, opatrený/á pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu. Správna rada OZ Pro Natal

 

Obsah kurzu:  Praktický nácvik a teória s použitím DVD o rodičovstve, psycho-somatická príprava na pôrod – aj otca k pôrodu, praktický nácvik dýchania, masáží, polôh počas pôrodu, nácvik starostlivosti o bábätko a techník dojčenia (kojenia),čo sa deje v období šestonedelia, sex v tehotenstve a po pôrode.

 

Kto ich vedie: Kurzy vedie pôrodná asistentka  a podľa dohody môžu byť prizvaní i iní odborníci (napr. špeciálny pedagóg – sociálny pracovník, gynekologička, psychologička)


Prihláška na kurz