Individuálne kurzy

INDIVIDUÁLNY KURZ:

 

KEDY:                       podľa dohody

 

O KOĽKEJ:               podľa dohody

 

TRVANIE KURZU:      6 hodín (4 stretnutia po 1,5 hodine)

 

CENA: 150 Eur

 

 

MAPKA

 

Podmienky: 

Cenu kurzu je potrebné uhradiť po dohodnutí presných dátumov stretnutia najneskôr do 5 dní. Po zaplatení ceny kurzu, v prípade neúčasti, nie je možné peniaze vrátiť, ale v odôvodnených prípadoch ako je hospitalizácia alebo predčasný pôrod je možné alikvotnú čiastku využiť po pôrode na aktivity Pro Natalu. Táto možnosť platí však len 5 mesiacov od zaplatenia kurzu a nevzťahuje sa na neúčasť z dôvodu choroby. Vybrané peniaze sú v zmysle Stanov občianskeho združenia Pro Natal /čl.9, bod 3, písmeno a) a f)/ darom, ktorý bude použitý na zabezpečenie prevádzky združenia a realizovanie cieľov OZ. V tomto zmysle bude každej fyzickej i právnickej osobe vydaný príjmový doklad (alebo uzatvorená Darovacia zmluva) s výškou daru, opatrený/á pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu. Správna rada OZ Pro Natal

Pre koho sú určené: 

Pre budúce mamičky a pre mladých manželov (partnerov), ktorí čakajú narodenie dieťaťa. Prítomnosť partnera nie je podmienkou – ale je vítaný, jeho účasť je bezplatná!!

Obsah kurzu:  

Praktický nácvik a teória s použitím vizuálnych pomôcok o rodičovstve, psycho-somatická príprava na pôrod – aj otca k pôrodu, praktický nácvik dýchania, masáží, polôh počas pôrodu, nácvik starostlivosti o bábätko a techník dojčenia (kojenia), čo sa deje v období šestonedelia, sex v tehotenstve a po pôrode.


Prihláška na kurz